தோசை வகைகள்
கேரட் ஆணியன் ஊத்தாப்பம்
வெஜ் ஊத்தாப்பம்
முந்திரி ஊத்தாப்பம்
நெய் ரோஸ்ட்
ரவா ரோஸ்ட்
மைசூர் மசால் ரோஸ்ட்
காளான் ரோஸ்ட்
காளிபிளவர் ரோஸ்ட்
தக்காளி தோசை
பன்னிர் தோசை
பொடி தோசை
வெஜ் ஆம்லெட்
அடை அவியல்
கதம்ப தோசை
ராகி தோசை
கம்பு தோசை
கோதுமை தோசை
செட்தோசை வடைகறி
பிரட் ஆம்லெட்
கார்ன் தோசை
பட்டர் பொடிதோசை
பட்டர் பிரட் ரோஸ்ட்
ரொட்டி ரோஸ்ட்
பீசா தோசை
சிறுதானிய தோசை
பச்சைப்பயிர் தோசை
வேஜ்கறி தோசை
முடக்கத்தான் தோசை
பாலக்கீரை தோசை
முருகைக்கீரை தோசை
நீர் தோசை