பொறியல் வகைகள்
கோஸ் பட்டாணி
அவரைக்காய் பொறியல்
பீன்ஸ் கேரட்
கதம்ப பொறியல்
வாழக்காய் பொறியல்
பீர்க்ங்காய் பொறியல்
மலபார் அவியல்
உருளை பட்டாணி பால்கறி
நீர் பூசணி கூட்டு
புடலங்காய் கூட்டு
எண்ணெய் கத்தரிக்காய்
உருளை கிழக்கு காரக்கறி
பேபி உருளை பிரை
கோஸ் நிலக்கடலை பொறியல்
சேனை காரக்கறி
கோவக்காய் பொறியல்
தட்டைக்காய் பொறியல்
பருப்பு தக்காளி கூட்டு
வாழைக்காய் ரோஸ்ட்
சி.கடலை சுண்டல்
சென்னா சுண்டல்
பட்டாணி சுண்டல்
அவரைக்காய் கூட்டு
சௌ சௌ கூட்டு
பீன்ஸ் உசிலி
உருளை பொடிமாஸ்
காளிப்ளவர் மிளகு பொரியல்
டபுள் பீன்ஸ் காரகறி
முருங்கை சாப்ஸ்
கறிபலா பட்டன்பீன்ஸ் வருவல்
கோவக்கா கோபி பட்டாணி பொரியல்