ஊறுகாய் வகைகள்
வெஜ் ஊறுகாய்
மாங்காய் ஊறுகாய்
மா இஞ்சி ஊறுகாய்
கீரின்சில்லி ஊறுகாய்
இஞ்சி புளி
தக்காளி ஊறுகாய்
ஆனியன் ஊறுகாய்
பூண்டு ஊறுகாய்
பொதினா ஊறுகாய்
கோங்குரா ஊறுகாய்