பச்சடி வகைகள்
ஃபுருட் பச்சடி
தயிர் பச்சடி
மலபார் தயிர் பச்சடி
கேரட் வெள்ளரி பச்சடி
நீர்ப்பூசணி தயிர் பச்சடி
மாங்காய் பச்சடி
பைனாப்பிள் பச்சடி
பீ ட்ரூட் பச்சடி
பீ ட்ரூட் ஜாம்
வெண்டக்காய் பச்சடி