ஃப்ரை
வெஜ் மீன்
வெஜ் சிக்கன் பள்ளிபாளையம்
புடலங்காய் 65
காளிபிளவர் 65
காளான் 65
பேபிகார்ன் 65
சேனைக்கிழக்கு 65
ப்ரேக்கோலி 65
பன்னிர் 65
பன்னிர் டிக்கா
பன்னிர் கபாப்
ஹிரியாலி பன்னிர் டிக்கா
பைனாப்பிள் டிக்கா
செஸ்வான் கோபி
வெஜ்பால் மஞ்சூ ரியன்
சில்லி பால் மஞ்சூ ரியன்
பேபிகார்ன் பேப்பர் பிரை
வெஜ்ப்ரான் பேப்பர் பிரை
கோபி மஞ்சூ ரியன்
பேபிகார்ன் மஞ்சூ ரியன்
வெண்டைக்காய் பிரை
பிரெஞ்ச் ப்ரைஸ்
வாழைக்காய் வஞ்சரம்
சேப்பங்கிழக்கு ரோஸ்ட்
சிப்ஸ் அப்பளம்
கேரளா பப்படம்
அரிசி வடகம்
ஜிலேபி அப்பளம்
ஜவ்வரிசி அப்பளம்
மோர் மிளகாய்