பாயசம் & கீர்
அடைப்பிரதமன்
அவுல் பாயாசம்
சேமியா பாயாசம்
அரிசி பாயாசம்
பாசிப்பருப்பு பாயாசம்
ஜவ்வரிசி பாயாசம்
இளநீர் பாயாசம்
பூசணி விதை பாயாசம்
திணை பாயாசம்
தாபா பாயாசம்
மக்ருனி பாயாசம்
வெள்ளரி விதை பாயாசம்
கசகசா பாயாசம்
பலாப்பழ பாயாசம்
பச்சைபயிர் பாயாசம்
உளுந்து பாயாசம்
ஜிகர்தண்டா பாயாசம்
இளநீர் வித் நன்னாரி சர்பத்
கோவா பைனாபிள் ஜூஸ்
ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக்
லெமன் மின்ட் ஜூஸ்
கரும்பு ஜூஸ்
கேரட் கீர்
பானகம்
தவா பாதாம்பால்
ரோஸ் மில்க்
சுக்கு பால்