துவையல் வகைகள்
பருப்பு துவையல்
இஞ்சி துவையல்
புதினா துவையல்
கறிவேப்பிலை துவையல்
தூதுவளை துவையல்
பிற்காங்காய் துவையல்
பிரண்டை துவையல்