சாம்பார் & குழம்பு
பருப்பு நெய்
கதம்ப சாம்பார்
வெங்காயம் சாம்பார்
பரங்கிகாய் சாம்பார்
நீர் பூசணி சாம்பார்
முருங்கை சாம்பார்
பச்சை பயிர் கடைசல்
அவரைக்குழம்பு
மோர் குழம்பு
வத்தல் குழம்பு
வெந்தய குழம்பு
பூண்டு கார குழம்பு
மிளகு குழம்பு
எள்ளு கத்தரி குழம்பு
வெண்டை புளி குழம்பு
வெஜ் மீன்குழம்பு
வாழைப்பூ மீன் குழம்பு
கருவேப்பிலை குழம்பு
வெஜ் ஈரல் குழம்பு
அவரைக் கூட்டு
கடலைப்பருப்பு கூட்டு