பொடி வகைகள்
இட்லி பொடி
பூண்டு பொடி
ஆந்திரா பருப்பு பொடி
கருவேப்பிலை பொடி
கொள்ளு பொடி