டிபன் வகைகள்
ரவா பொங்கல்
வெண்பொங்கல்
5 அரிசி பொங்கல்
சாமை பொங்கல்
தினை பொங்கல்
இடியாப்பம் பாயா
ராகி இடியாப்பம்
சாமை உப்புமா
இட்லி உப்புமா & சியாலி
ஜவ்வரிசி உப்புமா
ஆப்பம்
காரப்புட்டு
கிச்சடி சேமியா
சம்பா ரவை உப்புமா
கதக் ரவை உப்புமா
ஓட்ஸ் உப்புமா
அரிசி உப்புமா
பாசிப்பருப்பு உப்புமா
பூரி பெங்களூர் உப்புமா
ரவா கிச்சடி
தக்காளி சேவை
தேங்காய் சேவை
லெமன் சேவை
கார்ன் பெப்பர் சேவை
ராகி சேவை
பருப்பு சேவை
புதினா பூரி
மல்லி பூரி
ஓமம் பூரி
பாலக் பூரி
பீ ட்ரூட் பூரி
தக்காளி பூரி