இட்லி வகைகள்
இட்லி
குஷ்பு இட்லி
ரவா இட்லி
வெஜ் இட்லி
புதினா இட்லி
பெப்பர் இட்லி
மினி இட்லி
தட்டு இட்லி
இளநீர் இட்லி
மினி பொடி இட்லி
சில்லி இட்லி
காங்சிபுரம் கப் இட்லி
ஹார்டின் இட்லி
பீட்ரூட் இட்லி
ப்ளவர் இட்லி
கருவேப்பிலை இட்லி
இட்லி மங்சூரியன்