• நாங்கள் சிறந்த முறையில்
  தென்னிந்திய உணவை
  தயாரிக்கிறோம்
 • நாங்கள் சிறந்த முறையில்
  வட இந்திய உணவை
  தயாரிக்கிறோம்
 • நாங்கள் சிறந்த முறையில்
  சைனீஸ் உணவை
  தயாரிக்கிறோம்
 • நாங்கள் சிறந்த முறையில்
  செட்டிநாடு உணவை தயாரிக்கிறோம்

மணி'ஸ் கேட்டரிங் சேவைக்கு வரவேற்கிறோம்

மணி'ஸ் கேட்டரிங் 1950 இல் திரு மணியனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நிறுவப்பட்டது. மணி'ஸ் கேட்டரிங் அனுபவம், தரம், சுவை மற்றும் பாரம்பரியத்துடன் சிறந்த முறையில் உருவாக்கப்பட்டது. உங்கள் குடும்பத்தில் கொண்டாடப்படும் திருமணம்/சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு மணி'ஸ் கேட்டரிங்கின் வாழ்த்துக்கள்.

எங்கள் சமையல் கலைஞர்கள்

M.ஞானசேகரன்
சமையல் கலைஞர்
A.மணியன்
சமையல் கலைஞர்
M.பிரகாஷ்
சமையல் கலைஞர்